CAST

Tatsuji Sugiyama

as Mr. Tania

Daiki Tanaka

as Mr. MORI


Jun Miyashita

as Miss. HASHIMOTO

Hiroshi Katsura

as Mr. Kan

Takako Sakai

as Miss. Katayama


Tomoya Mochizuki

Etsuko Tanemura

Ayumu Katsura


Gen Ura

Hitomi Kawano

Maiko Onohara